• نمایش صفحه شماره 1
 •   درياچه بختگان

  تهيه کننده: طهمورث يوسفى

  درياچه بختگان در 160 کيلومترى شيراز و 70 کيلومترى غرب شهرستان نيريز واقع شده است. اين درياچه دومين درياچه بزرگ  و چهارمين تالاب ايران به شمار مى آيد. آب اين درياچه شور است. درياچه بختگان به گونه اى انحنا دار(U شکل) با راستاى شمال باختر جنوب خاور، کوه هاى پيچگان را در بر دارد. بخش شمالى اين درياچه با نام درياچه طشک و بخش جنوبى آن با نام درياچه بختگان معرفى شده است، بخش شمال باخترى اين دو درياچه محل اتصال و لولاى آنها بوده که بطور معمول درتمام فصول آبدار است، اين در حالى است که بازو هاى شمالى و جنوبى آن در فصول گرم، خشک و کفه هاى نمکى را تشکيل مى دهند.

  شکل 1- تصوير ماهواره اى درياچه بختگان

   

  1 2 3