معاون امور معدنى سازمان صنايع و معادن فارس از کشف اولين معدن نيکل ايران در استان خبر داد. سيد داوود حسينى در گفت و گو با سرويس اقتصادى( خبر جنوب) گفت: اولين معدن نيکل ايران با ذخيره ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن با عيار ۲۳/۱ درصد در ۴۵ کيلومترى مرکز بخش سرچهان شهرستان بوانات قرار دارد و به تائيد وزارت صنايع و معادن رسيده است و گواهى کشف آن در شرف صدور است.معاون امور معدنى سازمان صنايع و معادن فارس گفت: بهره بردارى اين معدن توسط شرکت معدنى نيکل کاران فارس به مدير عاملى دکتر اسدا... زادکبير که يکى از صاحب نظران معادن فلزى در جهان است انجام مى شود.