استان فارس يکى از قديمى ترين مراکز تمدن ايران است. فارس در کتيبه هاى هخامنشى به صورت پارسه و در نوشته هاى يونانى به شکل پرسيس آمده و معرب آن فارس است.

وسعت استان فارس حدود 133 هزار کيلومتر متر مربع است و تقريبا 1/8 % مساحت کشور را تشکيل مى دهد. اين استان ، در جنوب منطقه مرکزى ايران بين مدار هاى 27 درجه و دو دقيقه و 31 درجه و 42 دقيقه عرض شمالى و 50 درجه و 42 دقيقه و 55 درجه و 36 دقيقه طول شرقى از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است.

اين استان از شمال با استان اصفهان و يزد ، از مغرب با استانهاى کهگيلويه و بويراحمد و بوشهر ، از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان همسايه است.

لینک های مرتبط با این بخش
 آب و هوا
 رودخانه ها، چشمه ها، آبشارها و ... استان فارس
 دریاها، سدها، جزیره ها و... استان فاس
 کوه ها و غارها
 دشت ها و دره ها
 پوشش گیاهی و حيات وحش استان فارس