به نام خدا

موضوع: گزارش زمين شناسى زلزله کازرون کنارتخته

تهيه کننده: طهمورث يوسفى

زمينلرزه 5 مهر ماه 1389 کازرون کنار تخته با بزرگاى 1/6 در مقياس ريشتر منطقه وسيعى با شعاعى نزديک به 150 کيلومتر را تحت تاثير امواج زلزله با شدت  I – VIIدر مقياس مرکالى قرار داد. بر اساس گزارشات اوليه توسط موسسه ژئوفيزيک و پژوهشگاه بين المللى زلزله و سايت USGS مرکز زلزله در حوالى کنار تخته تا شمال شرق کازرون گزارش شده است. بر اين اساس اکيپ کارشناسى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى منطقه جنوب(مرکز شيراز) به مناطق ياد شده عزيمت کردند و نتايج اوليه از اطلاعات جمع آورى شده و برداشت هاى زمين شناسى از مناطق بوشهر - برازجان- کنارتخته کازرون- قائميه و ارژن، نشان مى دهد که بيشترين تخريب در روستاى انارستون در شمال غرب شهر کازرون بوده (در روستا انارستون برخى نماهاى آجرى ديواره ها ريخته، شکاف هاى بزرگ و ترک در برخى ساختمان ها ايجاد شده و شيشه برخى پنجره ها شکسته و وسايل داخل ويترين و قفسه هاى مغازه فرو ريخته است) و بطور کلى بيشترين شدت در شمال غرب شهرکازرون و روستا هاى شمال غرب کازرون(انارستون- احمدآباد-حاجى آباد - حکيم باشى و ...) تا قائميه مى باشد.

بررسى هاى اوليه نشان مى دهد که گسل مسبب اين زمين لرزه، گسل بنيادى کازرون( گسل قطر- کازرون) و شاخه هاى فرعى(Splay) و منشعب شده از اين گسل است، که بيشترين احتمال، محل اتصال گسل مورب کازرون با گسله هاى طولى در اين منطقه مى باشد.

هم اکنون سازمان زمين شناسى مرکز شيراز در حال بررسى دقيق تر و توصيف اطلاعات هم شدت و تعيين دقيق مرکز روسطحى زلزله در اين منطقه مى باشد.