• نمایش صفحه شماره 1
 •  

  جلسه توديع و معارفه مديريت سابق و جديد مرکز شيراز برگزار گرديد.

  در اين جلسه که با حضور مديران ارشد سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و همکاران مرکز شيراز برگزار گرديد از خدمات و تلاش هاى بى شائبه آقاى مهندس صداقت مدير سابق مرکز تقدير و تشکر به عمل آمد و آقاى مهندس طهمورث يوسفى به عنوان سرپرست جديد مرکز معرفى گرديد.

  آقاى دکتر طاهرى معاون برنامه ريزى توسعه مديريت و پشتيبانى سازمان از خدمات صادقانه آقاى مهندس صداقت تقدير نموده و تاکيد نمودند تغيير و تحول از اجزاء تفکيک ناپذير يک سيستم محرک و پويا است و خوشبختانه ناخشنودى از مديريت قبلى نبوده است و هدف تنها جارى نمودن خون تازه در رگ هاى مرکز بوده است و ان شاءالله فرصتى پيش آمده است که نيروهاى جوان نيز پشتکار و همت خود را به منصه ظهور برسانند. ايشان افزودند اين گردش مديريتى همواره مدنظر رياست سازمان بوده است و با توجه به سفرهاى استانى رياست محترم جمهورى و هيئت دولت برنامه راهبردى سازمان، توسعه مديريت هاى منطقه اى است.

  در اين راستا سازمان مرکزى انتظاراتى مشخص و روشن از مديريت هاى منطقه اى دارد که لازم است به صورت شايسته به آن توجه گردد:

  1-  شناخت مزيت هاى نسبى استان و منطقه در کنار فعاليت هاى تهيه نقشه هاى زمين شناسى و اکتشافات معدنى جهت سرمايه گذارى و تربيت نيروهاى انسانى کارشناس

  2-   ارتباطات مفيد- موثر و مستمر با مسئولين استانى

  3-  ارتقاء شاخص هاى کيفى و کمى فعاليت هاى مرکز با بررسى کارکردهاى گذشته و تعيين چشم انداز و اهداف آينده مرکز

  4-   ارتقاء علوم زمين در استان و بالتبع آن شناخت مرکز در منطقه

  5-   کمک به توسعه اقتصادى استان از طريق انجام اکتشافات معدنى

  6-   توجه به مسائل زيست محيطى و مخاطرات زمين شناختى

   

  1 2