تقدير و تشکر کارکنان مرکز شيراز از آقاى مهندس صداقت مدير سابق مرکز کارکنان مرکز شيراز

 در يک نشست صميمى از خدمات و فعاليتهاى آقاى مهندس صداقت در مدت زمان تصدى مديريت مرکز شيراز تقدير و تشکر به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومى مرکز شيراز، در اين جلسه که با حضور آقاى مهندس صداقت مدير سابق مرکز، آقاى دکتر طاهرى معاون برنامه ريزى، توسعه مديريت و پشتيبانى سازمان، آقاى مهندس يوسفى سرپرست جديد مرکز و همکاران مرکز شيراز تشکيل گرديد، آقاى مهندس صداقت ضمن سپاس و تشکر از حسن توجه همکاران مرکز اظهار داشتند:

از همه همکاران مرکز شيراز رضايت کامل دارم و خوشبختانه در اين مدت جهت ارتقاء مرکز از هيچ کوششى دريغ نورزيدند و اگر تلاشهاى بى شائبه آنان نبود قطعا کارها به اين نحو پايان نمى رسيد و عملکرد بسيار بالا و مثبت مرکز شيراز بيانگر اين مسئله است. مجددا از همه همکاران تلاش مى کنم و براى آقاى مهندس يوسفى در مديريت مرکز آرزوى توفيق دارم.

در ادامه جلسه تعدادى از همکاران با ذکر جزئياتى از حسن مديريت آقاى مهندس صداقت تشکر نموده و براى ايشان آرزوى توفيق و پيروزى نمودند.در پايان جلسه تابلو يادبود و لوح تقدير که از طرف همکاران تهيه شده بود به آقاى مهندس صداقت اهداءگرديد.