انتصاب سرپرست جديد مديريت زمين شناسى و اکتشافات معدنى جنوب  ( مرکز شيراز)

 

به گزارش روابط عمومى مرکز شيراز، آقاى مهندس کره اى رياست سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور طى حکمى آقاى مهندس طهمورث يوسفى را به عنوان  سرپرست مرکز شيراز منصوب کردند.

 

 

در پايان از خدمات صادقانه مهندس محمد اسماعيل صداقت در مدت تصدى مديريت مرکز شيراز تقدير و تشکر به عمل آمده است.