برپایی غرفه در سی امین گردهمایی علوم زمین

برپایی غرفه در سی امین گردهمایی علوم زمین یکی از اهداف  مدیریت زمین شناسی  مرکز شیراز در سال 1390 بوده است. این غرفه که به هدف آشنایی متخصصان و دوست داران علوم زمین به فعالیت های انجام شده در مرکز شیراز و توسط مدیریت و جمعی از کارشناسان این مرکز برپا شد، دارای مجموعه متنوعی از کتب، گزارشات زمین شناسی و نقشه هایی است که کاملا در این مدیریت تهیه شده اند.

همچنین ارائه 12 مقاله متنوع زمین شناسی در زمینه های چینه و فسیل شناسی، تکتونیک، پترولوژی، مهندسی،اقتصادی، زمین شناسی زیست محیطی و ژئوتوریسم توسط کارشناسان این مدیریت یکی دیگر از فعالیت های انجام شده در این گردهمایی بوده است.